Nog dagen tot Huttendorp begint

Privacy statement

Stichting Huttendorp Venhuizen, gevestigd op adres Kerkweg 36 1606 AT te Venhuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.huttendorpvenhuizen.nl, info@huttendorpvenhuizen.nl,

De penningmeester van Huttendorp Venhuizen is aangesteld als Functionaris betreffende persoonsgegevens. Hij/zij is te bereiken via info@huttendorpvenhuizen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Huttendorp Venhuizen verwerkt persoonsgegevens van de deelnemers en vrijwilligers doordat zij gebruik maken van onze diensten en/of omdat het door hen zelf aan ons wordt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum deelnemer
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bijzonderheden/allergie
  • School

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@huttendorpvenhuizen.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Huttendorp Venhuizen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Om u te kunnen bellen, e-mailen of bezoeken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Huttendorp Venhuizen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe bewaren we uw persoonsgegevens

Gegevens worden bewaard in een spreadsheet op een computer, welke niet in een netwerk hangt.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Huttendorp Venhuizen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens vanaf het moment van inschrijving tot een maand na afloop van het huttendorp waarvoor u zich heeft ingeschreven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Huttendorp Venhuizen verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Huttendorp Venhuizen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correcte, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@huttendorpvenhuizen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (de strook onderaan het paspoort), het paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek. Huttendorp Venhuizen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Huttendorp Venhuizen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@huttendorpvenhuizen.nl